Poprzedni
Zapomnij, że istniałem
Gra – Augusta Docher